Niniejsza strona internetowa należy do spółki Browar Jastrzębie S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 3 877 275,83 PLN zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 4345 akcjonariuszy
  • 4 002 000 PLN kwota zbiórki
  • 35,15 % procent oferowany
  • 0,23 PLN cena akcji
  • 17 400 000 liczba akcji
  • 22.01.2019 data zakończenia

Browar Jastrzębie tworzą specjaliści z różnych branży, połączeni wspólną pasją - piwowarstwem. Wraz z dynamicznym rozwojem rynku piw kraftowych, dynamicznie rozwija się nasz browar.

Potrzebujemy dodatkowego kapitału, który pozwoli nam w pełni wykorzystać drzemiący w nas potencjał, a Wam przyniesie korzyści w postaci pysznego piwa oraz wzrostu wartości akcji. Dołącz do kraftowej rewolucji, zainwestuj w Browar Jastrzębie!

Akcjonariusze